produktion_fabriken

Huvuddelen av vår produktion sker idag i egen regi. Den finns dels i vår egen fabrik i Ås utanför Bredaryd i Småland. En mindre del av produktionen görs hos några av våra utvalda leverantörer. Vi har en egen verktygsverkstad där framförallt reparationer och underhåll sker. Dessutom har vi kapacitet att tillverka serieverktyg och vi gör ett mindre antal varje år.

Tillverkningen består av formsprutning av plastdetaljer samt montering.

 

 

 
 

 

 

ITW Sverige • Ås, 333 73 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00 itw.se/Privacy